Upcoming Conferences

17 Aug - 18 Aug 2013
Malé, Maldives
Submission due:05 Jun 2013
17 Aug - 18 Aug 2013
Malé, Maldives
Submission due:10 Jun 2013
14 Sep - 15 Sep 2013
New Delhi, India
Submission due:05 Jul 2013
14 Sep - 15 Sep 2013
New Delhi, India
Submission due:05 Jul 2013
04 Oct - 05 Oct 2013
Melaka, Malaysia
Submission due:20 Jul 2013

What News

  • Jul 22, 2013 News!IPCSIT has been included in DOAJ!   [Click]
  • Jul 16, 2013 News!Volume 58 is available online now.   [Click]
  • Apr 17, 2013 News!The website redesign of IPCSIT is launched.
Volume 50
Article# Article Title & Authors Page
1
Gang Xu, Ding Huang, Qi Zhou and Dong Zhao
1
2
Nattapol Chaitawittanun
6
3
Hossein Borhanifar and Vahid Mirza Naeim
11
4
Muhammad Sarfraz, Misbah Irshad and Malik Zawwar Hussain
16
5
Wen-Kai Tsai, Ming-Hwa Sheu, Shyue-Wen Yang, Cing-Hua Gao and Tzu-Hsuing Chen
21
6
Elena Ovreiu, Juan Gabriel Riveros, Sebastien Valette and Rémy Prost
26
7
Li juan Chen and Xiang-e Sun
31
8
V. Sapthagirivasan, M. Anburajan and Venkatesh Mahadevan
36
9
Chuan-Kai Yang and Yu-Chun Chen
44
10
Xie Zhi hong, Wei Lei and Wang Xi
49
11
Pezhman Niksaz
54
12
Wen tao Wang
61
13
Zhao Xu-yi, Jiang Pei-xuan and Liu Nai-zhong
66
14
Yan Meng, Pei-xuan Jiang and Jing Li
71
15
A. T. Mohammed and A. J. Tawfiq
76
16
LUO Zhong-kui and DUAN Ming
82
17
CHEN Shi-jue
89
18
Feng Liyun, Zeng Qiang and Hong Mei
95
19
CHEN Gang
101
20
Ma Jianting
107
21
Zhao Xinchen, Wu Zhongguang, Zhang Congyao
112
22
WANG Liang
117
23
CHEN An-Tai, YANG Yun-Lin, LUO Zhong-Kui
123
24
Yu Ying and Deng Qidong
128
25
Haifeng Hu, Futing Bao and Qiang Cai
135
26
Desheng HE, Futing BAO, Jiwei ZHAO, Guangwu LI and Wei HE
142
27
Desheng HE, Futing BAO, Jiwei ZHAO , Guangwu LI
147
28
Feng Li, Xiu-Ming Zhao
151
29
Huajian Wang
157
30
Fugang Liu, Ming Diao
164
31
Han Jian-yu, Sun Xiao-yu, Zhi Da-lin
169
32
LIU Lan and YUAN Dao-hua
175
33
Hao Wang, Xihou Li and Hongyu Yang
181
34
Xiaohua Ren and Xin Zhou
187
35
Huajing Zheng, Xiuli Sun, Xiaoyu Song
195
36
Lingyan Xiong, Jing Chen
201
37
Jing Chen, Lingyan Xiong
206
38
Rui-Qin WANG
209
39
Bin Zheng
216
40
Bin Zheng
222
41
Bin Zheng
226
42
Bin Zheng
231
43
Qinghua Feng
235
44
Qinghua Feng
240
45
Qinghua Feng
245
46
Qinghua Feng
251
47
Ying KONG and Jie ZHAO
257
48
XueHui Chen and XiangDong Fei
263
49
Yuanchao Shi and Buyang Cao
269
50
Liao Huirong, Li Guolin, Mao Weiping and Zhou Wensong
274
51
Qiu Long-jin and Gao Guang-qiang
282
52
Yan Shi-Jia and Wei Lan
288
53
Kaikai Ding, Shiwei Feng, Chunsheng Guo, Jing Liu, Guangchen Zhang
293
54
Yusup Abaydulla, Xiangwei Qi and Hasanjan Abliz
299
55
Zhiwei Tang and Dongqin Sheng
303
56
Lv Shu Ping and Guo Yang
310
57
BIAN Xia, GAO Yuan and BIAN Yuan
315
58
Zhong Hui-Hui and Wang Zheng-Xia
320
59
Saikat Maiti and Radha Raman Pal
326
60
Li-Ngee Ho and Hiroshi Nishikawa
333
61
Yushi Zhou and Fei Yuan
337
62
Ritchie Samrai and Fei Yuan
343
63
Saman Poursiah and Alireza Sadeghi Hesar
350
Copyright©2008-2010. International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press)
E-mail: pub@iacsit.org Tel./Fax:+65-31563599