Upcoming Conferences

17 Aug - 18 Aug 2013
Malé, Maldives
Submission due:05 Jun 2013
17 Aug - 18 Aug 2013
Malé, Maldives
Submission due:10 Jun 2013
14 Sep - 15 Sep 2013
New Delhi, India
Submission due:05 Jul 2013
14 Sep - 15 Sep 2013
New Delhi, India
Submission due:05 Jul 2013
04 Oct - 05 Oct 2013
Melaka, Malaysia
Submission due:20 Jul 2013

What News

  • Jul 22, 2013 News!IPCSIT has been included in DOAJ!   [Click]
  • Jul 16, 2013 News!Volume 58 is available online now.   [Click]
  • Apr 17, 2013 News!The website redesign of IPCSIT is launched.
Volume 48
Article# Article Title & Authors Page
1
Lihua Huang , Pingan Mu, Shuguang Dai and Qichang Li
1
2
PENG Yue-hua, DUAN Zheng-yu, ZHOU Bo and ZHU Zuo-xin
6
3
FAN Jin, YUAN Hong and LIN Fei-yu
11
4
Zhiyong Lin, Jianwu Tao and Fei Yu
17
5
Naizhang Feng, Mingjian Sun and Liyong Ma
23
6
Wenyan Liu and Xiaotao Huang
29
7
Jin Song, Miao Changyun and Shen Zhenqian
37
8
Li Changzheng and Xiong Bing
43
9
Chunling Yang, Zhuohan Su and Lin Lee
48
10
Huang Mengjun and Fu Qiang
54
11
Sun Nan, Pan Xiaowei, Ma Chun and Cheng Taojun
60
12
Naizhang Feng, Mingjian Sun and Liyong Ma
67
13
SONG Zhi-yong, XIAO Huai-tie, ZHU Yi-long and LU Zai-qi
73
14
Zou Xin, Zhou Jianxiong and Fu Qiang
80
15
Xufei Zheng and Yonghui Fang
85
16
Hongwei Zhao, Wenjie Gao and Qi Zhang
92
17
Zu-Jue Chen and Fu-Chun Huang
100
18
Ye LIANG
105
19
Xiao Dong and Qian Huang
111
20
Fanlei Gong, Guojun Bo, Jizheng Chu and Qi Wang
116
21
Wu Jiang and Fengchun Shu
121
22
Zhenbing Zhao, Sasa Wang, Ping Yu and Qin Wang
128
23
Xu Chao, Li Yunlong, Zhou Dongxiang and Cai Xuanping
132
24
Li Yunlong, Xu Chao, Zhao Hongzhong and Fu Qiang
139
25
Guanglei Wei, Yibin Rui and Zhiyun Zeng
144
26
Hu Lei, Zhou Jianxiong, Shi Zhiguang and Fu Qiang
151
27
Jingke Zhang, Kefeng Ji, Xiangwei Xing and Huanxin Zou
158
28
Yang Huaqing , Ling Haiyun and Yang Wenwen
164
29
Niu Dawei, Mi Zhichao, Yu Weibo, Zhao Wendong and Wang Hai
170
30
Wendong Zhao, Jin Zhang, Laixian Peng, Dawei Niu and Jingnan Nie
178
Copyright©2008-2010. International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press)
E-mail: pub@iacsit.org Tel./Fax:+65-31563599