Upcoming Conferences

17 Aug - 18 Aug 2013
Malé, Maldives
Submission due:05 Jun 2013
17 Aug - 18 Aug 2013
Malé, Maldives
Submission due:10 Jun 2013
14 Sep - 15 Sep 2013
New Delhi, India
Submission due:05 Jul 2013
14 Sep - 15 Sep 2013
New Delhi, India
Submission due:05 Jul 2013
04 Oct - 05 Oct 2013
Melaka, Malaysia
Submission due:20 Jul 2013

What News

  • Jul 22, 2013 News!IPCSIT has been included in DOAJ!   [Click]
  • Jul 16, 2013 News!Volume 58 is available online now.   [Click]
  • Apr 17, 2013 News!The website redesign of IPCSIT is launched.
Volume 44
Article# Article Title & Authors Page
1
SONG Qiang, WANG Ai-min and SHI Hui-chao
1
1
Yanping Zhang, Jun Ma, Yongcheng Wang and Chao Xu
6
3
Jianping Zhou
12
4
Jin Ren and Seokhyun Yoon
16
5
WangTao
23
6
QU Zhijian, LIU Mingguang, WANG Jian and LIU Li
31
7
Yin Guangli
36
8
Zhang Kun, Wu Di and Liu Zhangfa
41
9
Dayun Lin and Xingshu Chen
45
10
CuiHutao, ZhangZhenjiang and YuMeng
53
11
Yi Zhang and Yan Bai
60
12
Limei Dai
65
13
Chao Zhang and Yanning Zhang
72
14
Jing Guo, Wei Chen and Haohui Huang
79
15
Peng Wang and Zhigang Lv
86
16
Yao Lei, Zhijun Xu and Wenbo Tang
92
17
Xianming Shan, Zhaochun Tian and Hongjie Zhou
99
18
Xianming Shan, Zhihong Zhao and Hongsen Xia
103
19
Huo Ai-qing, He Yu-yao , Ruan Yan and Tang Nan
107
20
Yang Shuqing and Peng Jinye
112
21
Lizhen Liu, Hai Chen, Maohong Zhang and Lei Chen
117
22
FU Rui-ling and LI Hongxia
121
23
Jiao Zou, Xiaoxu Bei and Jian Wu
126
24
Liu Ping, Zhang Lingxiao and Yang Xinfeng
131
25
Zhang Jing, Huang Xiantong and Yang Xinfeng
136
26
Chaojie Cao and Zhiqiang Zhan
141
27
Xin Dong and Yin Guo
146
28
Bin Zhong, Renjun Zhan and Shaohua Wang
152
29
Song Wei-dong, Zhao Cheng-wang, and Huo Jun-xiu
158
30
Chunliang Chen, Yanhua cao , Hongbing Ye and Yongjun Song
162
31
Yang Daheng and Li Qi
167
32
Wang Zhi and Shi Jun
172
33
Lijuan Xing and Shizhong Yang
177
34
Lijuan Xing and Shizhong Yang
181
35
YU Peng and YANG Yan-ying
185
36
YU Peng and WANG Hong-mei
189
37
YU Peng and JIANG Ling
193
38
ZHANG Yong and GUAN Wei
198
39
Guangping Zhou
203
Copyright©2008-2010. International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press)
E-mail: pub@iacsit.org Tel./Fax:+65-31563599