Upcoming Conferences

17 Aug - 18 Aug 2013
Malé, Maldives
Submission due:05 Jun 2013
17 Aug - 18 Aug 2013
Malé, Maldives
Submission due:10 Jun 2013
14 Sep - 15 Sep 2013
New Delhi, India
Submission due:05 Jul 2013
14 Sep - 15 Sep 2013
New Delhi, India
Submission due:05 Jul 2013
04 Oct - 05 Oct 2013
Melaka, Malaysia
Submission due:20 Jul 2013

What News

  • Jul 22, 2013 News!IPCSIT has been included in DOAJ!   [Click]
  • Jul 16, 2013 News!Volume 58 is available online now.   [Click]
  • Apr 17, 2013 News!The website redesign of IPCSIT is launched.
Volume 42
Article# Article Title & Authors Page
1
Xuehan Xu, Mingfa Zhu, Limin Xiao and Li Ruan
1
2
Fengtong Wen
10
3
Bin Zhou, Lei Yang, Wen-shuo Gao and Xiao-yu Wu
14
4
Kui Yu, Hai Xu, Cuiqiong Jiang, Gang Xue and Shaowen Yao
21
5
Zongwei Lu, Zhide Tang, Lin Zhou, Hao Yang and Lisen Lin
32
6
Xingkai Han and Baiyu Cao
38
7
Tiantan Han, Wendong Wang, Xiangyang Gong, Jian Ma, Canfeng Chen and Xiaogang Yang
45
8
Yuan Haiying
52
9
Zhang Aihua, Lu Meilian, Wang Wendong, Gong Xiangyang and Xu Xiaohu
57
10
Yuanyuan Wu, Ye Tian, Wendong Wang, Xirong Que, Xiangyang Gong, Jian Ma, Canfeng Chen and Xiaogang Yang
65
11
Yao Jing-zheng and Han Duan-feng
73
12
Yubao Zhang, Hui Wang, Pei Li, Zhihong Jiang and Yajie Liu
77
13
Shaochen Ruan, Meilian Lu, Wendong Wang, Xiangyang Gong and Xiaohu Xu
86
14
Guoxin Tan, Chuanming Sun and Lilong Zhang
94
15
Jing Yang and Yingwen Pan
102
16
Zhijie Li, Wendong Wang, Xiaohui Xie, Xiao Zeng and Kongqiao Wang
109
17
Xiaotao Li, Wendong Wang, Ye Tian, Jian Ma and Kuifei Yu
117
18
Lizhen Liu, Maohong Zhang and Lei Chen
124
19
Jun Han, Huibin Yin, Jing Liu and Jing Dong
130
20
Hong Bao, Ye Liang, Hong-zhe Liu and De Xu
136
21
Fei Cao, Xiaogang Ni and Shenglong Zhou
144
22
DCC: A Replacement Strategy for DBT System Based on Working Sets
148
23
Li hui jing, Gao yu juan, Zhu ying and Li yan
155
24
The Design and Implement of Fleet F77 Station’s Simulator
159
25
YU Peng
166
26
Han Jianmin
171
27
Zhao jing
176
28
Xiao Ming Zhang and Cheng Xu
180
29
Ke Xu, Jianzhong Zhou, Yongchuan Zhang and Ran Gu
188
Copyright©2008-2010. International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press)
E-mail: pub@iacsit.org Tel./Fax:+65-31563599