Upcoming Conferences

17 Aug - 18 Aug 2013
Malé, Maldives
Submission due:05 Jun 2013
17 Aug - 18 Aug 2013
Malé, Maldives
Submission due:10 Jun 2013
14 Sep - 15 Sep 2013
New Delhi, India
Submission due:05 Jul 2013
14 Sep - 15 Sep 2013
New Delhi, India
Submission due:05 Jul 2013
04 Oct - 05 Oct 2013
Melaka, Malaysia
Submission due:20 Jul 2013

What News

  • Jul 22, 2013 News!IPCSIT has been included in DOAJ!   [Click]
  • Jul 16, 2013 News!Volume 58 is available online now.   [Click]
  • Apr 17, 2013 News!The website redesign of IPCSIT is launched.
Volume 53 (1)
Article# Article Title & Authors Page
1
Jinjun Jiang
1
2
Shen Zhijun, Zeng Huashen and Gao Zhijiang
5
3
SUN Ji-ping, Cheng Qiang and Tian Zi-jian
12
4
Jie Jiang and Ying Xu
16
5
Yan Zhou and Ada Zheng
21
6
ZHANG Mei-Yan, CAI Wen-Yu and ZHANG Hong-Tao
28
7
Jinsong Leng
36
8
Jinsong Leng, Craig Valli, and Leisa Armstrong
42
9
Yue Huang and Yunying Huang
49
10
Chenggang Qin, Dong Yu and Wenjiang Wu
54
11
Zhi Liu, Lingna He and Ronghua Liang
63
12
Ping Liu, HePing Liu and Jun Guo
70
13
Min Ren and Jianjun Lu
79
14
Chao Dai, Jinwu Zhuang, Feng Yang, Bo Chen, Chen Wang and Zhuangxian Jiang
85
15
Jihua Lu, Xingmiao Yao, Chuan Li and Fucai Yu
92
16
Qian Li, Xiangqian Ding and Xiaodong Wang
99
17
Xudong Sun, Jianjun Lu and Min Ren
104
18
XIN WANG
110
19
Zhi Liu, Xingbo Guo and Chong Cui
116
20
Bin Zhong and Wenming Cheng
123
21
Yiming Nie, Zhenping Sun, Daxue Liu, Tao Wu and Bin Dai
129
22
Wang Lu, Han Jie
134
23
CHEN Fan and WEI Zhinong
138
24
Chang Haijuan and Pang Liping
143
25
En-shun Ge and Qing-min Li
149
26
Wen-Yuan Tang, Qin-wei Li and Mu Liu
155
27
Rui Li and Xiang Qiang Xiao
160
28
Zhu Jianguo, Gao Junyao, Li Kejie, Teergele and Yin Qiang
168
29
Xiaoying Deng and Yong Luo
176
30
Xiaojie Zang, Dejun Meng and Minglan Jing
182
31
Aili Wang and Shaoliang Meng
189
32
ZHAO Ying and MENG Xiang
195
33
Ce Fan
200
34
Zhengyao Yi, Yongjun Gong, Wei Xiong and Zuwen Wang
207
35
Guijin Han
214
36
Bai Gong-ding, Ma Xiao-feng
220
37
Bai Gong-ding, Gai Jiang-tao
225
38
Ao Dun, Lei Fei and Yuan Haiying
231
39
Jianyang Lin, Mingyan Jiang, Yajie Xu, Zhoumi Kan
237
40
Huihui Huang and Buyang Cao
243
41
Fanqiang Gao and Ping Wang
248
42
Mingming Gao
256
43
Xin Jin and Yong-quan Liang
263
44
Yingying Wei and Yaqiu Liu
269
45
Liang Jie, Xie Xiaofang, Cao Jian and Hu Xunqiang
276
46
Li-zi ZHANG and Qian WANG
282
47
Yongfeng Wu, Shiping Zhang, Jinwei Sun
289
48
Qing-Quan Liu
294
49
Qi Xie
301
50
Tao Shi and Zhikun Chen
307
51
Hui Shen, Xiang Ling
313
52
Lingyun Shen
322
53
Mao Hongyu, Yang Guang, Yang Hongsheng and Hu Zhuolin
328
54
Jian Chen and Yong-ning Zhuo
334
55
Yun Liu, Wei Zong and Zhongyang Chen
340
56
Zhichao Ma, Shuguo Xie and Jingyang Cao
348
57
Jiang Guihua and Zhang Yu
355
58
Zhang Lei and Jiang Jimin
361
59
Shujuan Chen, Bo He, Shu Tian, Pei Song and Tao Zhan
368
60
Yan Liu, Mingyuan Zhang and Yongbo Yuan
375
61
Guo Chun and Jiang Chao-Hui
381
62
Jun Cheng
388
63
Yi Yang, Zhiliang Wang, Ming Li and Yang Yang
392
64
Ku Xiangchen, Li Jishun, Ma Wei and Xue Yujun
400
65
He Bo and Zhang Tao
407
66
He Yi, Yao Rugui and Wang Ling
413
67
Duan Xianming, Liang Huijuan and Yu Fumao
422
68
ZHAO Zheng-de and ZHAO KAI
430
69
Mingzhe Liu, Shibo Zhao and Ken Hawick
434
70
Zongwei Lu, Zhide Tang, Lin Zhou and Qian Zhang
439
71
Xieyu Fan and Fang Yin
446
72
Teng Lv, Weimin He and Ping Yan
452
73
Wang Kun, Wu Si-liang and Zhu Shengyu
458
74
Benqing Guo, Guangjun Wen and Xiaolei Li
464
75
YUAN Haiying, LEI Fei, GAO Xuejin and LI Haitao
471
76
Haisong Liu and Jiechang Wu
476
77
Ling Ding, Shuying Zhang, Yang Liu, Yingying Yuan and Yuchun Chang
481
78
Wang Hailiang, Jiang Yule, Xiong Huagang, Chen Junyan
487
79
Aili Wang and Chunhui Zhao
492
80
Weimin He and Teng Lv
497
81
Pengchao Du, Wei Liu, Weibin Lu and Tao Zhang
505
82
Wei Jiang
511
83
HU Xun-qiang, XIE Xiao-fang, LIANG Jie and CAO Jian
519
84
Lidong Liu, Jinfeng Hu, Zishu He, Chunlin Han and Lei Chao
524
Copyright©2008-2010. International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press)
E-mail: pub@iacsit.org Tel./Fax:+65-31563599